NOWY ROK CENOWY

Mimo że w nowym roku dużo rzeczy idzie do góry z cenami u nas cennik się nie zmienia! :) 

Chcemy jednak uściślić nasze zniżki i promocje tak by to było dla każdego jasne i zrozumiałe. 

- Zniżka rodzinna:

Obejmuje rodziców i dzieci przy zajęciach 2 x w tygodniu. Jeżeli jedno z dzieci lub rodziców chodzi 1 x w tygodniu wtedy tej zniżki nie ma.  Cena Karnetu jest obniżana o 20 zł dla każdej osoby. 

- Zniżka na drugi kierunek taneczny:

Obejmuje rodziców i dzieci podczas uczestnictwa na więcej niż jeden styl. Jeżeli drugi styl jest 1 x w tygodniu to zniżka wynosi 20% ceny karnetu tylko z zajęć 1 x w tygodniu. Jeżeli Drugi styl równie jest 2 x w tygodniu wtedy cena 2 karnetu jest o 40 % niższa. 

Zniżki nie obejmują zajęć Reggetone i Video Clip tu mamy osobną promocję za uczęszczanie na te 2 zajęcia koszt karnetu wynosi 130 zł. 

- Zniżka obozowa dla rodzeństw to 40 zł na osobie.

     Copyright elitamakow.pl